HVC ALKMAAR & DORDRECHT

MEUBELS VAN VUILNIS

Als afvalverwerker neemt huisvuilcentrale HVC haar bijdrage aan een duurzame wereld zeer serieus. Ze zijn continu bezig met nadenken over hoe het verwerken van afval duurzamer en zuiniger kan en hoe recycling, hergebruik en het op andere manieren opwekken van energie hier een rol in kunnen spelen.

De opdracht voor COARE Architectuur was het ontwerpen van een nieuw gezicht voor hun kantoren in Alkmaar en Dordrecht. Een bijzondere eis van HVC was dat naast werken ook educatie een rol moest spelen in het ontwerp. HVC is een leerbedrijf en wil de volgende generatie voorbereiden op een duurzamere toekomst. Ze nodigen hiervoor regelmatig scholen uit om langs te komen in de HVC Experience expositieruimte. Hier worden nieuwe manieren van afvalverwerking en recycling gedemonstreerd. Er staan bijvoorbeeld 3D printers die meubels printen van gerecycled plastic.

In het ontwerp heeft COARE Architectuur dan ook zeer stevig ingezet op duurzaamheid. Er zijn zelfs meubels gemaakt van vuilnis. Circulairder kan bijna niet. Heel bijzonder was dat medewerkers van COARE op uitnodiging van HVC hun kijk op duurzaamheid in architectuur en bouw mochten delen met 20.000 scholieren.