Werkwijze

Een interieur weerspiegelt het karakter van een bedrijf of organisatie. Het behoort in onze optiek echter méér dan alleen mooi of stijlvol te zijn. Het stimuleert en verbindt mensen op een functionele en flexibele manier en biedt ruimte voor zowel structuur als spontaniteit.

Visie

Bepalend in de visie van Coare Realisatie is het besef dat alles draait om het bouwen van een (werk)omgeving waarin mensen zich goed voelen. Daarom is het essentieel gedurende het bouwproces de ambities van de opdrachtgever centraal te stellen. Vanaf het eerste ontwerp wordt in gezamenlijkheid gewerkt aan een optimaal resultaat.

Bij het bereiken van dat resultaat speelt de motivatie van de mensen op de bouwplaats een belangrijke rol. Zij doorgronden waar het om draait en wat het moet worden. Hun vakmanschap en inzet zijn onmisbaar bij het verwezenlijken van de ambities van de opdrachtgever. Coare Realisatie hanteert wat dat betreft een even duidelijke als simpele stelregel: hoe sterker de motivatie hoe hoger de kwaliteit. Onze realisatiemanager is verantwoordelijk voor het team en het werk. Coare Realisatie werkt vanuit de overtuiging dat bouwen méér is dan stenen stapelen en zonder samenhang en samenwerking onvoldoende meerwaarde oplevert.

Coare Realisatie werkt met harde resultaatsverplichtingen op het gebied van budget, planning en kwaliteit. De opleverdatum is heilig. Kostenoverschrijdingen zijn uit den boze. Net als een overdaad aan projectmanagers en vuistdikke rapporten. Op basis van vakmanschap en motivatie verbindt Coare Realisatie efficiënt de uitvoerende partijen en opdrachtgever(s).

Duurzaamheid

In elke fase van het bouwproces staat duurzaamheid voor Coare Realisatie centraal. Ons credo: niet duurzaam doen, maar het zijn. Niet op basis van dikke rapporten en eindeloze besprekingen, maar helder, efficiënt en praktijkgericht. Consequent duurzaam tot in de kleinste details. Met een sterk accent op hergebruik van materialen.

Afval is de grondstof van de toekomst. Coare Realisatie maakt er nu al werk van. Wij geloven sterk in de circulaire aanpak en laten mede op basis van een grondstoffenpaspoort zien hoe eerder gebruikt materiaal een nieuw leven kan krijgen. Van plafondplaten maken wij wanden. Van oude deuren mooie banken.

Duurzaam werken betekent in onze optiek ook verantwoord en veilig werken. Op de bouwplaats bejegent men elkaar op basis van respect, vakmanschap en motivatie. En er wordt goed doordacht met zaken als afval, water- en energieverbruik en veiligheid omgegaan. Bij het selecteren van samenwerkingspartners hecht Coare Realisatie groot belang aan hun ambities op het gebied van duurzaamheid.

Transparantie

In de relatie met opdrachtgevers draait het voor Coare Realisatie sterk om transparantie. Een tamelijk algemeen begrip waar wij echter gericht en concreet invulling aan geven. Dat betekent onder meer dat voortdurend financiële duidelijkheid wordt geboden. De bouwbegroting is leidend bij het aanbesteden. Over het hoe en waarom van kosten betrachten Coare Realisatie en onze onderaannemers volledige openheid. Offertes worden 1-op-1 met onze opdrachtgevers gedeeld.

Die beschikken daardoor voortdurend over alle relevante informatie en hebben invloed op keuzes die worden gemaakt en de daarmee samenhangende kosten. Coare Realisatie biedt overigens altijd meerdere opties aan zodat er ook daadwerkelijk iets te kiezen valt. Komen er van de kant van de opdrachtgever géén aanvullende eisen en is er desondanks sprake van meerwerk, dan komt dat voor rekening van Coare Realisatie. Wordt een opdracht eerder en/of goedkoper dan gepland gerealiseerd, dan vindt hierover op basis van een vooraf gemaakte afspraak een verrekening met Coare Realisatie plaats.