Welzorg

Architectuur Zorg

Welzorg is specialist op het gebied van (revalidatie)hulpmiddelen voor ouderen en mensen met een beperking. De logistieke en commerciële activiteiten worden gecentraliseerd in Raamsdonkveer. Daar gaan Welzorg-medewerkers die eerst vanuit Breda en Den Bosch werkten aan de slag. Coare Architectuur maakte een ontwerp voor de circa 2500 vierkante meter grote ruimte. Voorafgaand daaraan zijn met medewerkers workshops over hun nieuwe werkomgeving gehouden.

De verhuizing naar Raamsdonkveer vindt gefaseerd plaats en moet medio 2016 gereed zijn. Tijdens de door Coare Architectuur gehouden workshops kwamen suggesties en ideeën op tafel die – verwoord in een zogenoemd terugkoppeldocument – mee zijn genomen in het ontwerpproces. De specifieke inbreng van Welzorg moet, in combinatie met de ervaring en kennis van Coare Architectuur, leiden tot een gastvrije werkomgeving die spontane communicatie stimuleert en de klantgerichtheid verder vergroot.