Van Hall Larenstein Velp (VHL)

Architectuur Onderwijs

In de vestiging van Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp wordt ruimte gemaakt voor de komst van 550 mensen. De huidige 1200 gebruikers van het 14.000 m² grote gebouw krijgen er vanwege een herschikking elders 500 studenten en 50 medewerkers bij. Mede op basis van een aantal door Coare Architectuur gehouden workshops werden ambities en kansen in gezamenlijkheid bepaald.

De uitkomst van deze workshops was niet alleen meer draagvlak, maar ook een groeiend besef dat voor nieuwe leerconcepten een passende huisvesting gemaakt kon worden. De benodigde ruimte voor sociale en academische interactie van studenten werd mede gevonden door het zogenoemde verkeersgebied (vooral gangen) heel anders te benutten. En ook – rekening houdend met de sterk toegenomen  flexibiliteit binnen leerconcepten – lokalen te schrappen of comprimeren.