Livio

Architectuur Zorg

Specifieke zorgvraag vergt maatwerk in huisvesting

Voor zorgaanbieder Livio (verzorging, verpleging en thuiszorg) in Enschede ontwikkelt Coare Architectuur uiteenlopende huisvestingsconcepten. Livio heeft als werkgebied Twente en de Achterhoek en speelt in op de snel veranderende zorgvraag. Die verschilt per bewoner en om aan die vraag te voldoen is ook in de huisvesting maatwerk nodig. Uitgangspunt is het maken van een hoogwaardige woonomgeving met veel ruimte voor zelfredzaamheid. Daarbij zijn openheid en wijkgericht werken twee onderscheidende kernbegrippen.

De tijd van een standaardproduct – vaak aangeboden in een nogal algemene omgeving – is in de optiek van Coare voorbij. Omdat de zorgvraag steeds specifieker en individueler wordt, verandert ook de huisvesting. De aantrekkingskracht van zorgaanbieders wordt in sterke mate bepaald door hun vermogen om voor ouderen een optimale woon- en verblijfomgeving te creëren.

Daarbij is een rol weggelegd voor externe partijen zoals apothekers, fysiotherapeuten, kappers, de thuiszorg, huisartsen en winkeliers. De acht locaties (hoofdzakelijk in kleine kernen) die Livio op basis van het door Coare ontwikkelde concept aanpakt voorzien in ruimte voor dergelijke externe partijen. Livio ziet het als een uitdaging om – onafhankelijk van het overheidsbeleid – de facilitaire organisatie toekomstbestendig en de panden rendabel te krijgen. En vooral om cliënten een betaalbaar zorgconcept aan te bieden.

De oplevering van het eerste project staat gepland voor eind 2015/begin 2016. Daarna volgen er stapsgewijs nog zeven. Coare ziet het als een inspirerende opdracht die door de pro actieve houding en vernieuwingsdrang van Livio als uitdagend wordt ervaren. De richting waarin Livio zich beweegt kan volgens Coare voor de komende tien jaar maatgevend zijn. Mede dankzij een goede samenwerking met externe partijen en bij de zorg betrokken overheidsinstanties en subsidieverstrekkers.