Alliander Bellevue

Architectuur Kantoren

Het  23.000 m² grote hoofdkantoor ‘Bellevue’ van netbeheerder Alliander in Arnhem wordt op basis van een door Coare Architectuur ontwikkeld concept gerevitaliseerd. Dat gebeurt vanuit een nieuwe werkstijl waarmee Alliander aan de slag gaat. Het ontwerp kwam mede tot stand op basis van de kennis en inzichten die tijdens twintig door Coare Architectuur georganiseerde workshops met werknemers op tafel kwamen.

In het Alliander-hoofdkantoor worden vier verschillende types omgeving gecreëerd. Voor de snelle ontmoeting is er het plein. Een werkvloer met veel dynamiek, licht en kleur is te vinden in het atelier. Meer afgeschermd (samen)werken kan in gangbare kantoorruimtes. En de bibliotheek is uiteraard een plek van rust. Binnen het door Coare Architectuur ontwikkelde concept zijn voortdurend verschuivingen mogelijk. De op 900 werknemers berekende huisvesting ademt op basis van totale flexibiliteit mee met wat Alliander nodig heeft en moet begin 2017 gereed zijn.

Na de verbouwing voorziet het kantoor voor een groot deel in zijn eigen energiebehoefte, mede dankzij het gebruik van zonnepanelen en koude- en warmteopslag in de bodem. Het bouwafval wordt gescheiden ingezameld en zo veel mogelijk geschikt gemaakt voor hergebruik op locatie of elders.