HET CONCEPT VAN COARE

Coare hanteert bij het maken van een werk-, studie- en leefomgeving een vastomlijnd concept, gebaseerd op visie, duurzaamheid en transparantie. Belangrijke elementen zijn het werken met workshops, een schetsontwerp, voorlopig ontwerp en definitief ontwerp. De realisatie door Coare gebeurt op basis van een gegarandeerde planning en budget.

Workshops zijn een prima middel om inhoud te geven aan de ambities van opdrachtgevers. Door medewerkers al in een vroeg stadium bij de zaak te betrekken kan draagvlak worden gerealiseerd. Zij weten zich gehoord en zien hun inbreng terug in het ontwerp. Coare is ervan overtuigd dat dankzij workshops de ambities, cultuur en identiteit van opdrachtgevers optimaal kunnen worden verbonden en versterkt.

Aansluitend op de workshops wordt door Coare een eerste schetsontwerp gemaakt. Dat voorziet in een plattegrond, die mede op basis van door medewerkers aangedragen ideeën en inzichten tot stand komt. Tevens wordt een eerste kostenraming gegeven. Na overleg, uitwisseling en afstemming met de opdrachtgever volgt stapsgewijs het definitief maken van het ontwerp, inclusief vaste planning en budgettering.